Договір оферти

Про надання послуг пошуку, підбору, розрахунку, оформлення та продажу послуг страхування надаються партнерами (страховими компаніями) tviypolis.com.ua по засобом технічних можливостей інтернет-сайту https://tviypolis.com.ua/

1. Терміни

Сайт – публічний, відкритий для вільного доступу і доступний всім користувачам інтернету веб-сайт https://tviypolis.com.ua/.

Користувач – фізична особа або організація, що використовують Сайт для виконання певної мети, а саме підбору, розрахунку, оформлення та замовлення послуг страхування, що надаються партнерами сайту, страховими компаніями.

Оферта – цей договір публічної оферти.

Ухвалення оферти – повну і беззастережну згоду з умовами оферти і прийняття Пропоновані можливості Користувачем для можливості використання всіх функція Сайту з метою пошуку, розрахунку, підбору, оформлення та оплати Послуг страхування надаються постачальниками Послуг.

Послуга – комплекс дій, що надаються Постачальником Послуг Покупцеві / Користувачеві, після оплати. Обсяг Послуги і початок її надання вибираються Користувачем самостійно, при створенні Замовлення, з представлених на Сайті варіантів. Згідно з умовами даної Оферти, Постачальники послуг не зобов’язані надавати Клієнтам будь-яких інших послуг, крім заявлених при створенні Замовлення на Сайті. Перелік послуг, що надаються Покупцеві / Користувачеві в рамках замовлення може бути змінений Постачальником Послуг в односторонньому порядку, без повідомлення Покупця / Користувача.tviypolis.com.ua надає Послуги відповідно до умов партнерських / агентських / субагентських договорів і угод з Постачальниками Послуг.

Електронний поліс – повноцінний аналог звичного “паперового” поліса, тільки надається клієнтові в електронному вигляді за допомогою електронних каналів зв’язку.

Постачальник послуги – страхові компанії та інші організації, зареєстровані належним чином на території України і мають діючу ліцензію на надання відповідних послуг, розміщених на сайті.

Замовлення послуги – Оформлений на Сайті запит Користувача на отримання Послуг, самостійно обраних на Сайті, що передбачає закріплення Користувачем обраної на Сайті послуги за конкретною особою (або особами). Оформлення може припускати повну або часткову оплату, або оплату в відведений для цього термін після замовлення Послуги.

2. Замовлення послуги

Сайт надає можливість Користувачам розрахувати вартість Послуги за вказаними параметрами: вартість Послуги у різних страхових компаній, порівняння вартості послуг, вибір варіантів франшиз, додаткових послуг, програм страхування.

Зазначена інформація розміщується на Сайті в зручному вигляді для порівняння та аналізу Послуг. Здійснюючи Замовлення послуги через Сайт, Користувач зобов’язаний надати персональну інформацію необхідну для оформлення обраної послуги.

При замовленні послуги Користувач повинен заповнити необхідні поля на сайті. Якщо Користувач замовив Послугу і не сплатив її протягом граничного терміну, таке замовлення буде автоматично скасовано протягом встановленого Постачальником Послуги терміну. Ніяких штрафів за скасування неоплаченої Послуги не передбачено.

3. Права, обов’язки та відповідальність сторін

Користувач має право:

Користуватися всіма доступними сервісами і інформаційними розділами сайту з метою аналізу, вибору, оформлення, замовлення, оплати або вивчення доступних Послуг. Здійснювати Замовлення послуги для третіх осіб або від їхнього імені, тільки якщо він був уповноважений даними особами на вчинення вибору і Замовлення послуги, а також на надання персональних даних, необхідних для Замовлення послуги.

Користувач зобов’язаний:

Виконувати умови Замовлення послуги, встановлені будь-яким з Постачальників Послуг, з якими він буде співпрацювати в рамках обраної Послуги, включаючи, але не обмежуючись, сплатою всіх страхових платежів у відповідний час, і відповідно до встановлених тарифів, правилами і обмеженнями Постачальника послуги.

Користувачі несуть відповідальність, повідомлені і усвідомлюють, що:

Всі етапи створення Замовлення послуги: вказівка ​​даних для розрахунку вартості, вибір Постачальника послуги, внесення даних Користувача, вибір методів оплати та інше – це виключно самостійний вибір Користувача. Користувач несе повну відповідальність за правильність даних, що вводяться ним при замовленні послуги. Внесена Користувачем інформація автоматично фіксується на Сайті, і у внутрішній базі Постачальника послуги для подальшого формування Послуги. Користувачі самі несуть відповідальність за несвоєчасне звернення з претензіями або недотримання передбачених формальностей.

Адміністрація Сайту має право:

На свій розсуд, в будь-який момент вносити будь-які зміни на Сайті без спеціального повідомлення або попередження користувачів, додавати нові і / або скорочувати наявні Послуги Постачальників, доступні на Сайті сервіси і функціонал, змінювати дизайн, правила бонусної програми, додавати / скорочувати методи оплати доступні користувачам для оплати Послуг на Сайті, змінювати вартість надаваних Послуг.

Без повідомлення користувачів призупинити надання послуг на Сайті з метою проведення технічних робіт.

Виправляти будь-які помилки в вартості Послуг на Сайті і / або в Ваше замовлення (сплачених і несплачених), замовлених за хибною ціною. В даному випадку, якщо це можливо, Користувачеві буде запропоновано зберегти замовлення з правильною ціною або анулювання Послуги без утримання штрафу.

На свій власний розсуд, відмовляти Для покупців у доступі до Сайту і пропонованим Послуг, в будь-який час і з будь-яких причин, без пояснень і повідомлення Користувача.

Збирати інформацію про замовлення Користувача на сайті з метою повідомлення Користувача про спеціальні пропозиції, акції та додаткових послугах, доступних на сайті.

Пропонувати Користувачеві платні або безкоштовні додаткові Послуги. Залежно від кроку Замовлення послуги, на якому пропонується додаткова послуга, її вартість або включається в загальну вартість Послуги, або пропонується до оплати окремо.

Адміністрація сайту зобов’язана:

Докласти максимум зусиль для обслуговування користувачів Сайту належним чином. Інформувати користувачів про зміну переліку Послуг або про неможливість виконати оплачену Послугу, за умови, що Постачальник послуги своєчасно проінформували про це Адміністрацію Сайту.

4. Відмова від відповідальності

Адміністрація сайту не виступає в якості со-постачальника з Постачальником послуг, Послуги яка обрана Користувачем і не бере участі в суперечках між Користувачем і Постачальником Послуги.

5. Захист, зберігання і обробка персональних даних

Адміністрація сайту використовує загальноприйняті стандарти захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення.

На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010 (далі – Закон), при укладанні цього Договору публічної оферти (акцепт оферти), Користувач надає Адміністрації сайту своє повне необмежене терміном, безвідкличне згоду на обробку його персональних даних * будь-яким способом, передбаченим Законом, з метою здійснення своєї діяльності, пов’язаної з нею фінансово-господарської діяльності, а також відмовляється від письмового повідомлення про включення інформації про нього до бази персональних даних сайту / Адміністрації сайту та обраного Постачальника послуги, передачу та / або надання доступу третім особам без отримання додаткової згоди Користувача. Користувач підтверджує, що ознайомлений з правами як суб’єкта персональних даних, відповідно до Закону. Користувач надає свою згоду на отримання SMS повідомлень, електронних повідомлень в популярні месенджери і електронних / паперових листів від Сайту / Адміністрації сайту та його партнерів, які здійснювали оформлення послуг.

* У розумінні Закону під персональними даними розуміється будь-яка інформація про Користувача, в тому числі, але не виключно, прізвище, ім’я, по батькові, дата і місце народження, адреса, телефон, паспортні дані та дані інших документів (необхідних для Замовлення послуги), ідентифікаційний номер, професія, інформація про належне йому майно, а також інші відомості, що надаються при замовленні послуги.

6. Розірвання Договору публічної оферти

Адміністрація сайту має право, в будь-який час, на свій власний розсуд, змінювати або редагувати даний Договір публічної оферти без попередження про це Користувача. Подальше ж використання Користувачем цього Сайту означає, що Користувач автоматично прийняв змінений або відредагований Договір публічної оферти.

Цей Договір публічної оферти може бути розірваний у будь-який час за ініціативою Користувача або Адміністрації сайту, шляхом направлення іншій стороні відповідного повідомлення листом поштою.

7. Дія Договору публічної оферти

Договір набуває чинності з моменту його укладення (акцепту оферти) і діє протягом невизначеного часу.